عکس پروفایل

عکس نوشته تبریک ولنتاین اسم


100 عکس نوشته تبریک ولنتاین با اسم مخصوص خاص پسندها 1399

عکس نوشته تبریک ولنتاین  عکس پوفایل تبریک ولنتاین  عکس نوشته پروفایل ولنتاین

در ایران باستان یعنی ۲ هزار سال پیش از تولد ولنتاین، میان آریاییها روزی موسوم به روز عشق (سپندارمذگان) بوده، در تقویم زرتشتی ۵ اسفند و درتقویم جدید ایرانی ۲۹ بهمن هست !❣️

+ روز عشق ایرانی مبارک ❤️

علی جانم ولنتاین‌ مبارک‌

علی جانم ولنتاین‌ مبارک‌حسن جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

انشالله سال دیگه ولنتاین‌ خونه‌ ی خودمون…😍

حسن جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

حسین جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

انشالله سال دیگه اینموقع بفکر این باشم‌ چجوری وقتی از سرکار میای خونه،واسه ولنتاین سوپرایزت کنم …😍😘

حسین جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مهدی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

خدا جونم خودت مراقب عشقم‌ باش‌
عشق جانم‌ ولنتاین مبارک 🥰🎁🎈

مهدی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

محمد جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

فکر میکردی‌ اینقدر عاشقت‌ بشم😍♥️
ولنتاین‌ مبارک‌ عشق دلم♥️

محمد جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

فاطمه جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

با حروف تبریک ولنتاین

ولنتاین❤️
امروز یعنی روز خاص برای من و تو …
روز ولنتاینه
پیشاپیش ولنتاین مبارک…

فاطمه جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

حمید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

ولنتاین امسالم داره میاد و بهترین هدیه واسم اینه که امسالم باهمیم …

حمید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

حامد جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

من که میگم ولنتاین کادو نمیخواد‌ اصن‌
شما با عشقتون‌ مهربون‌ باشید
دلشو‌ نشکنید‌
بهش‌ وفادار‌ باشید‌
بمونید‌ باهاش‌ و عاشقی‌ کنید‌
بهترین‌ کادوعه🥺♥️

تبریک ولنتاین

حامد جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

زهرا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

چه فرقی میکند
ولنتاین باشد
یا سپندارمزگان
در کنار ‌کلبه آغوش تو
هر روز من عشق است….

زهرا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مریم جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

استوری تبریک ولنتاین

انشالله سال دیگه ولنتاین‌ خونه‌ ی خودمون…😍

مریم جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

لیلا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

انشالله سال دیگه اینموقع بفکر این باشم‌ چجوری وقتی از سرکار میای خونه،واسه ولنتاین سوپرایزت کنم …😍😘

لیلا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

سجاد جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

تصاویر زمینه تبریک ولنتاین

حبیب آقا نه کافه رفته است،
نه کتاب خوانده است
و نه سیگار برگ برلب گذاشته
و کلاه کج بر سر.

نه با فیلم تایتانیک گریه کرده است
و نه ولنتاین میداند چیست!

اما صدیقه خانم که مریض شد،
شبها کار میکرد
و صبحها به کار خانه میرسید.

در چشمانش خستگی فریاد میزد،
خواب یک آرزو بود.
اما جلوی بچه ها و صدیقه خانوم
ذره ای ضعف بروز نمیداد.

حبیب آقا عشق را معنا میکرد،
نمایش نمیداد…

پروفایل ولنتاین اسم سجاد, عکس نوشته سجاد, پروفایل اسم سجاد, پروفایل تبریک ولنتاین اسم سجاد, پروفایل ولنتاین اسم سجاد, پروفایل اسم, عکس پروفایل ولنتاین اسم سجاد, عکس نوشته پروفایل ولنتاین اسم سجاد, عکس نوشته اسم سجاد , عکس استوری ولنتاین اسم عل, عکس تبریک ولنتاین اسم سجاد , سجاد جان ولنتاین‌ مبارک‌,

باقر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

استوری تبریک ولنتاین

ترانه “کعبه” ی معین را اولین بار وقتی شنیدم که همکلاسی ام ته کلاس کز کرده بود توی خودش و با “واکمن”اش که آنروزها داشتنش جرم محسوب میشد، به همین ترانه گوش میداد و قطره قطره اشکهایش از گوشه چشم و بعد شیب بینی اش می غلطید روی نیمکت آهنی..
میدانستم خواستگار پروپا قرص و مایه داری دارد که قرار است بزودی شوهرش شود.ولی خودش دل در گرو پسرک لاغراندام موبوری داشت که ماهی یکبار که ازمرخصی می آمد هر پنج تایمان بسیج میشدیم تا آنها بتوانند ده دقیقه فقط ده دقیقه دور از چشم اولیا و مدیر و معاون و گشت کمیته و که و که با هم حرف بزنند. من و شراره که از همه قدبلندتر بودیم به بهانه چیدن رزهای رونده از درخت توت با زور و زحمت بالا میرفتیم که اگر از دور گشت کمیته یا پدر و مادر و کس و کاری پیدایش شد به فریبا که پسرانه سوت میزد اشاره دهیم تا به نسرین که از همه به سارا و ایرج نزدیکتر بود خبر دهد!در صورت وقوع خطر هم تا جان در بدن داشتیم میدویدیم بسمت میدان تا خودمان را گم کنیم در هیاهوی مغازه های شلوغ اطراف میدان…
ما برای سارا و ایرج و برای “عشق”، احترام قایل بودیم.. سارا را دیده بودیم که وقت خواندن نامه های ایرج چگونه سرخ میشود و مزاحم خلوتش نمیشدیم..مثل حالا نبود که پیامهای عشاق دست به دست بگردد میان همه اعضای گروه چت! ایرج را هم دیده بودیم که وقتی میخواست از جلوی ما رد شود و برسد به سارا سرش را بالا نمی آورد و مثل امروزیها چک و چانه نمیزد با هر دخترکی که سر راهش بود.. سر به توو آرام میرفت و دست آخر وقت رفتن همیشه میگفت عروسیاتون با آبکش آب میاریم براتون با ساراخانوم… و ما هم امروزی نبودیم…سر بلند نکرده بودیم که جوابی داده باشیم . که بدانیم رنگ چشمهای ایرج خان عسلی محسوب میشود یا میشی که بتوانیم سارا را کمک کنیم برای دانستن اینکه شال گردن سبز بیشتر به رنگ چشمهایش می آید یا کرم خاکی!
آنروزها ولنتاین نبود..تولد معنای خاصی نداشت..اما دختران عاشق شالگردن میبافتند که نکند سرما رد شود از پوسته ی عشق و استخوان دوست داشتن را درهم شکند.. چه شالگردنها که دست به دست نمیچرخید میان ما که نکند مادری بو ببرد دوست فرزندشان عاشق شده است!
عشق، گناه نابخشودنی دیروز و بازی بی سرانجام امروز…

صادق جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

کادو را که همیشه می توان داد
خیلی ها خرس های قرمز
و کادوهای ولنتاین سال قبل را هنوز دارند
اما عشقشان را نه ……

شاید همین که امروز در گوش قلبمان
“تعهد” و “مهربانی” را زمزمه کنیم
بهترین هدیه برای کسی باشد
که دوستش داریم …

تصاویر زمینه تبریک ولنتاین

صادق جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

محسن جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مثلا من برایت دامن پلیسه دار بپوشم و موهایم را مدل گوگوشی درست کنم…
چای ذغالی دم کنم برایت با هل ودارچین وبا استکانهای کمر باریک بچینمشان روی کرسی!
خسته به خانه برگردی و مرا به آغوش بکشی..و من غر بزنم که روزها خانه بدون تو زیادی سوت وکور است..و در نهایت نتیجه بشود اینکه خانه به چندتا شبیه تووو نیاز دارد..دقیقا همانقدر دوسداشتنی!
.
مثلا تلویزیون و ماهواره نباشد،بنشینی قید بالای کرسی،عینکت را روی بینی ات جابجا کنی و با پیچ های رادیو بجنگی برای گرفتن اخبار و من دلم ضعف برود برای خطوط پیشانی ات…
.
مثلا بجای کافه گردی،بهمن باشد وبرف ببارد وهوس آبگوشت دست پخت مرا بکنی!
.
مثلا انقدر درگیر تلگرام و اینستاگرام و ولنتاین نباشیم…لاکچری ترین کادوی تو “گل سر”باشد و من برایت”شالگردن”ببافم!
.
مثلا ماشین و دور دور کردن وجود نداشته باشد،بهار بشود و کل کوچه باغ های خاکی شهر را باهم قدم بزنیم و بوی بهارنارنج مستمان کند..
مثلا وقتی زیر درخت پر شکوفه ای نشستی من انقدر درخت را تکان بدهم که باران شکوفه ببارد بر سرت و غر نزنی که موها و لباسم کثیف شد…
.
.
مثلا این همه پلنگ و داف دورت نباشد و هر روز بیشتر عاشق سادگی ام شوی!
.
مثلا انقدر”دوستت دارم”و”عاشقتم”از دخترها نشنیده باشی که دلت برای”دوستت دارم”گفتن های من ضعف برود!
.
مثلا “دوووووستم داشته باشی”!!!

محسن جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

سعید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

سعید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

وحید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

تصاویر با کیفیت تبریک ولنتاین

اگر من نهایتا تا فردا یا پس فردا عاشق شوم یا لاقل تظاهر به آن کنم. احتمالا آخر هفته اولین قرارمان خواهد بود.
از فردا که عاشق شوم تا روز ولنتاین نزدیک یک ماه وقت دارم، در این یک ماه اگر هفته‌ای دوبار هم را ببینیم با حساب روز اول که یادمان نرود از خودمان عکس بگیریم، اگر هر بار حداقل چهارتا عکس خوب بگیریم تا ولنتاین من یک مجموعه سی و دوتایی عکس دارم.

از شواهد معلوم است استعداد من در ژست گرفتن بدک نیست و به شما قول می‌دهم این سی و دوتا عکس اصلا شبیه قبلی نباشند.
آن جمله بی مزه پروفایلم که نوشتم: ” نیمچه دکتر اصفهانی که در نوشتن مقتصد نیست” را برمی‌دارم
و شاید به جایش بنویسم” ببین قلبی که برای تو می تپد”!
از این استیکرهای قلب قرمز هم یکی در پروفایلم می‌گذارم و اگر متوجه نشدید دیگر مجبورم اسمش را بنویسم و کنارش یک استیکر قلب، یک استیکر دختر و پسر بوس‌کنان بگذارم.

آخ راستی یادم افتاد، من نیمچه نویسنده هم هستم مثلاً. فکر کن این‌همه عکس را که بدون کپشن عاشقانه نمی‌گذارم. آن هم من؟
من که از راهنمایی کارم نوشتن نامه‌های عاشقانه سفارشی برای بچه های کلاس بوده. آنوقت انتظار دارید سر شما را نبرم با متن‌های آبکی عاشقانه؟

اعتراف می‌کنم آبکی چون انتظار ندارید که مثل قبل بتوانم متن بنویسم؟ بالاخره بخش زیادی از وقتم می‌رود برای حرف زدن با محبوبم در روزهای اول آشنایی‌امان!
شاید دیگر حالا خیلی خواستم دل بسوزانم، اسکرین چت‌های عاشقانه‌امان را در استوری گذاشتم، متاسفانه این‌ها جدا از آن عکس وافل و شیک و قهوه است که در استوری می‌گذارم تا شما در جریان باشید سلیقه غذایی من و محبوبم چقدر به هم نزدیک است!

البته می دانم شاید آمادگی اش را ندارید، اینطور یکهو! اما یک متن راجع همین می‌نویسم با تیتر ” آه که عشق خبر نمی‌کند.” تا بلکه شما را قانع کنم! در کامنت‌ها احتمالاً بنویسید ” پایدار” یا ” مبارک باشد” یا ممکن است حتی لایک نکنید، شاید هم اصلاً آنفالو کردید!

بی‌احترامی هم که شک نکنید ریپورت می‌کنم. خلاصه اینکه می‌رسد به ولنتاین و شما اگر مرا بشناسید که فکر نکنم اینطور بشناسید، نمی‌دانید با چندتا شمع و بادکنک قرمز و افکت‌های ویژه عکاسی چه غوغایی که به پا نمی‌کنم.
البته از الان می‌گویم که روز ولنتاین کشیک هستم و عکس‌هایی که آن روز آپلود می‌کنم صرفا جهت گول‌زدن شما و فاقد اعتبار دیگر است. احتمالا باید یاد بگیرم مثل همیشه غد و لجباز نباشم و مثلا در جواب او که می‌گوید:” خوشم نمیاد بیای اینستا” نمی‌گویم:” اتفاقا بابام هم خوشش نمیاد بیام پیش تو!” و به جایش می‌گویم: ” ببین عجقم، همه تو اینستا میدونن من و تو مال همیم! عیبی نداره که عجیجم !”
خلاصه اینکه اگر کار بالا بگیرد و حتی دعوا کنیم نهایتش یک کپشن عاشقانه نسبتاً غمگین می نویسم و فردایش که آشتی کردیم آن را پاک می‌کنم.
بالاخره هر طور شده تا ولنتاین سنگر را حفظ می‌کنم که از بقیه کم نیاورم، حالا بعدش مهم نیست، کات کردیم از اول پست‌ها را پاک می‌کنم.

این همه مزه پراندم که بگویم مواد اولیه برای خیلی از رابطه‌هایی که حسرتش را می‌خوریم همینقدر است!
کاری به آنها ندارم که سالهاست با هم مانده‌اند.

اما گرفتن ماهگرد آن‌هم با گل و بادکنک و شکلات تضمین نمی‌کند
صد در صد آن رابطه تا ماهگرد بعد هم ادامه پیدا کند.

حالا از الان تا یک ماه بعد شما یا عکس ولنتاین لایک می‌کنید یا کپشن‌های “گند بزند به این سینگل لایف”
اما خواستم بدانید همه مردم نه به خوشبختی عکس‌هایشان هستند و نه به بدبختی کپشن‌هایشان!

وحید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مجید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

تبریک ولنتاین با کیفیت

مجید جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

رمضان جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

رمضان جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

منیژه جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

پروفایل ولنتاین اسم منیژه, عکس نوشته منیژه, پروفایل اسم منیژه, پروفایل تبریک ولنتاین اسم منیژه, پروفایل ولنتاین اسم منیژه, پروفایل اسم, عکس پروفایل ولنتاین اسم منیژه, عکس نوشته پروفایل ولنتاین اسم منیژه, عکس نوشته اسم منیژه , عکس استوری ولنتاین اسم عل, عکس تبریک ولنتاین اسم منیژه , منیژه جان ولنتاین‌ مبارک‌,

جعفر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

تبریک ولنتاین زیبا

جعفر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

هادی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

هادی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

نقی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

عکس پروفایل تبریک ولنتاین

نقی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

تقی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مصطفی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

عکس نوشته تبریک ولنتاین

مصطفی جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مهری جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مهری جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

اصغر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

اصغر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

اکبر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

عکس تبریک ولنتاین

اکبر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

محمود جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

محمود جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مینا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

مینا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

امیر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

تبریک ولنتاین عاشقانه

امیر جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

سارا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

سارا جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

طاهره جانم ولنتاین‌ مبارک‌🎁🎊🎈😍

تبریک ولنتاین با اسم

منبع تصاویر عاشقانه

منیع متن ها سایت پروفایل پیکچرز

برچسب ها :

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !