برای بستن ESC را بزنید

اس ام اس های فاز سنگین تیکه دار