عکس پروفایل

بیمارستان

  • عکس بیمارستان سرم ب دست

    عکس بیمارستان سرم ب دست عکس بیمارستان سرم ب دست دخترونه عکس بیمارستان استوری اینستاگرم بیمارستان , استوری بستری بیمارستان , استوری بیمارستان دخترانه , استوری بیمارستانی پسرانه عکس استوری  بیمارستان سرم ب دست شوهرش را دکتر خطاب می کرد. همانطور که با سرانگشتان ناخن‌های از ته گرفته‌اش بازی میکرد گفت :« دکتر ساعت هفت از خواب بیدار می‌شود، […]

  • عکس استوری بیمارستانی 

    استوری اینستاگرم بیمارستان , استوری بستری بیمارستان , استوری بیمارستان دخترانه , استوری بیمارستانی پسرانه عکس استوری بیمارستانی 🦷👀👩‍⚕️👨‍⚕️🥼 ‏به بیمارستان رفتم. یک ماه در صف های بیمارستان منتظر ماندم. بعد دکتر گفت که باید بارکشی را کنار بگذارم ؛ البته برای پول در آوردن٬ به جای بارکشی٬ دکتر را کنار گذاشتم! استوری بیمارستانی پسرانه 🦷👀👩‍⚕️👨‍⚕️🥼 […]