برای بستن ESC را بزنید

عکس ببخشید اگه ناراحتت کردم