عکس پروفایل

عکس نوشته برای متفاوت بودن

  • عکس نوشته درباره متفاوت بودن

    متفاوت بودن یکی از نشانه های انسان های فعال و تیز هوش هستش ! که با انتخاب متفاوت بودن  راه خاص خودشون رو  انتخاب میکنن و انگیزه میشن  برای اطرافیان ! و این میشه که راه خاص خودشون رو جلو  میبرن و میشن  پیش رو دوستان آشنایان و…  میشن  الگو خاص اطرافیان  و  سوال همیشگی […]