عکس پروفایل

عکس نوشته برای هدفت بجنگ

  • عکس نوشته بجنگ + متن انگیزشی

    هرچقدر هم قوی و پر انگیزه باشی عجیب نیست که گاهی خسته شوی ، بی انگیزه و دلسرد شوی و برای مدتی دست از تلاش و کوشش برای رسیدن به موفقیت و اهدافت در زندگی بکشنی ، اینجور وقت ها گاهی فقط یک جمه انرژی بخش ، یک تصویر روحیه بخش ، یک آهنگ شاد […]