عکس پروفایل

عکس نوشته بی لیاقتی دوست

  • عکس نوشته بی لیاقتی + متن بی لیاقتی

    مقصود تمامی افرادی که از عکس پروفایل طعنه دار استفاده می کنند، این است که به نحوی می خواهند احساسات درونی خود را در قالب متن یا نوشته های کنایه دار و طعنه آمیز نسبت به کسانی که از سوی آن ها متوجه بی وفایی و خیانت و … شده اند، را نشان دهند.در این […]