عکس پروفایل

عکس نوشته دروغ ممنوع

  • عکس نوشته دروغ گویی + متن مفهومی

    یکی از خصلت های زشت انسانی دروغ گویی می باشد. در اسلام این صفت از گناهان بزرگ می باشد، که آیات و احادیث متعددی در رابطه با بزرگی این گناه و اثرات ناشی از دروغ گفتن وجود دارد. اگر این روزها در اطراف خود با چنین افرادی روبه رو هستید و به دنبال راهی برای […]

  • عکس نوشته پنهان کاری و دروغ + متن پنهان کاری

    یکی از خصلت های زشت انسانی دروغگو بودن می باشد. در اسلام این صفت از گناهان بزرگ می باشد، که آیات و احادیث متعددی در رابطه با بزرگی این گناه و اثرات ناشی از دروغ گفتن وجود دارد. اگر این روزها در اطراف خود با چنین افرادی روبه رو هستید و به دنبال راهی برای […]