عکس پروفایل

عکس نوشته دستام بوی عطرتو میده

  • عکس نوشته بوی تو می آید + متن عاشقانه

    همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام ، بس که اسم تو را خوندم بوی تو داره نفسهام ، گالری عکس نوشته های شیک ، خاص و عاشقانه ی این مطلب اختصاص دارد به موضوع ( بوی تو می آید) ، براستی که دیدار کردن با معشوق بعد از مدت های دوری و انتظار […]

  • عکس نوشته عطر تو + متن عاشقانه

    همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام ، بس که اسم تو را خوندم بوی تو داره نفسهام ، گالری عکس نوشته های شیک ، خاص و عاشقانه ی این مطلب اختصاص دارد به موضوع ( عطر تو ) ، براستی که دیدار کردن با معشوق بعد از مدت های دوری و انتظار دلچسب و ماندگار است ، و […]