عکس پروفایل

عکس نوشته دعای خیر برای همه

 • عکس نوشته سخن با خدا + متن دعایی زیبا

  سخن گفتن با خدا و دعا ها می تواند تسکینی بر قلب و وجود انسان باشد و عکس سخن با خدا که روی پروفایل قرار بگیرد ، آرامشی می شود درونی بر دل پر مهر شما . با خدا سخن بگو که خدا دانای شنونده و مهربان بی همتا است گاهی از دلمون میگذره که […]

 • عکس نوشته درد و دل با خدا + جملات دعایی خدایی

  از خداکمک خواستن یک امر طبیعی و عرفانی و قلبی هست که هر انسانی که خدا را در دل داشته باشد با درد و دل کردن با خدا به آرامش می رسد . خدا شکرت که کمک می کنی و دل را تنها نمیزاری گاهی از دلمون میگذره که ” خدایا کمکمون کن” ، ” […]

 • عکس نوشته دعای حق + جملات دعایی احساسی

  عکس پروفایل و عکس نوشته ی دعای احساسی با خدا و کمک خواستن از خدا و طلب تنها نذاشتن خدا در گرفتاری ها و در آخر گفتن خدایا شکرت . گاهی از دلمون میگذره که ” خدایا کمکمون کن” ، ” خدایا تنهامون نذار” ، ” خدایا دلم گرفته ”  ، ” خدایا شکرت ” […]

 • عکس نوشته دعای خیر + جملات دعایی

  دعای خیر می تواند به زیبایی این عکس ها و نوشته های این صفحه باشد و یا به بی نظیری حرفهایی که از دل بیرون رود . دعای خیر مادران و پدران بدرقه وجودت باد . خدایا کمکمون کن و تنهامون نذار دلم گرفته و خدایا شکرت گاهی از دلمون میگذره که ” خدایا کمکمون کن” […]