عکس پروفایل

عکس نوشته فوت پدرم

 • عکس نوشته فوت پدر انگلیسی + متن تسلیت

  نخستین اسطوره و قهرمانان زندگی ماست، پدر پشتیبان واقعی فرزند اسـت، پدر  سنگ صبور درددل هاي ماست اما اگر نباشد غمی بزرگ و جای خالی عظیمی را در دل خود حس میکنیم. در این مطلب از سایت پروفایل پیکچر ، مجموعه ای بسیار زیبا از عکس نوشته و عکس پروفایل با موضوع فوت پدر انگلیسی […]

 • عکس نوشته دلتنگ پدر + متن احساسی

  نخستین اسطوره و قهرمانان زندگی ماست، پدر پشتیبان واقعی فرزند اسـت، پدر  سنگ صبور درددل هاي ماست اما اگر نباشد غمی بزرگ و جای خالی عظیمی را در دل خود حس میکنیم. در این مطلب از سایت پروفایل پیکچر ، مجموعه ای بسیار زیبا از عکس نوشته و عکس پروفایل با موضوع دلتنگ پدر برای […]

 • عکس نوشته پدران آسمانی + متن تسلیت

  نخستین اسطوره و قهرمانان زندگی ماست، پدر پشتیبان واقعی فرزند اسـت، پدر  سنگ صبور درددل هاي ماست اما اگر نباشد غمی بزرگ و جای خالی عظیمی را در دل خود حس میکنیم. در این مطلب از سایت پروفایل پیکچر ، مجموعه ای بسیار زیبا از عکس نوشته و عکس پروفایل با موضوع پدران آسمانی برای […]

 • عکس نوشته پدر فوت شده + متن تسلیت

  پدر نخستین اسطوره و قهرمانان زندگی ماست، پدر پشتیبان واقعی فرزند اسـت، پدر  سنگ صبور درددل هاي ماست اما اگر نباشد غمی بزرگ و جای خالی عظیمی را در دل خود حس میکنیم. در این مطلب از سایت پروفایل پیکچر ، مجموعه ای بسیار زیبا از عکس نوشته و عکس پروفایل با موضوع پدر فوت […]