عکس پروفایل

عکس نوشته مفهومی و فلسفی

  • عکس نوشته مفهومی سنگین + متن پرمعنی

    س نوشته های پر معنی اغلب به عنوان عکس پس زمینه و یا عکس پروفایل مورد توجه قرار می گیرند. اینگونه تصاویر گویای مفاهیم مختلف می باشند و می توان از آنها در جهت بیان ناگفته ها استفاده نمود. تصاویر زیر بخشی از متنوع ترین عکس های نوشته دار پرمعنی و مفهومی سنگین محسوب می […]