عکس پروفایل

عکس نوشته پروفایل تهدید امیز

  • عکس نوشته تهدید آمیز + متن و جملات تهدید آمیز

    گاهی شخص در ارتباط با دیگران شاهد برخوردهای غیرانسانی و نامعقول می باشد که باعث دلخوری و دل شکستی عمیق وی می گردد. از این رو در صدد این می باشد که به نوعی این نامهربانی و بی مهری را به شکل غیر مستقیم بیان نمایید. یکی از این راه ها گذاشتن عکس پروفایل جالب تهدید […]