عکس پروفایل

عکس نوشته پروفایل خدا بزرگه

  • عکس نوشته خدا بزرگه + متن خدایی

    نداشته ها و تنهایی کوچک را می توان را با آدم های کوچک پر کرد ولی نداشته ها و تنهایی های بزرگ فقط فقط با یاد خدا پر می شوند. خدا جبران همه دلتنگی های ماست و مرهم تمام زخم هایمان خدای بزرگ و توانا است, بی شک می توانیم خدا را در هر زمانی […]