برای بستن ESC را بزنید

عکس نوشته کاغذ و خودکارت رو بزار جلوت