عکس پروفایل

عکس پروفایل آبجی گلم تولدت مبارک

 • عکس نوشته آبجی جونم + متن عاشقانه خواهری

  دنیای خواهرانه دنیای سحر انگیزی است ، ترکیبی از مهر مادرانه ، عشق بی دریغ پدرانه و حمایت برادرانه … این است که وقتی خواهر داشته باشی انگار هم رفیق پایه داری هم برادری که تکیه گاهت باشد هم پدری که موقع سختی حمایتت کند و هم مادری که عاشقانه دوستت داشته باشد. خواهرها یک […]

 • عکس نوشته خواهریم زندگیمه + متن عاشقانه آبجی

  دنیای خواهرانه دنیای سحر انگیزی است ، ترکیبی از مهر مادرانه ، عشق بی دریغ پدرانه و حمایت برادرانه … این است که وقتی خواهر داشته باشی انگار هم رفیق پایه داری هم برادری که تکیه گاهت باشد هم پدری که موقع سختی حمایتت کند و هم مادری که عاشقانه دوستت داشته باشد. خواهرها یک […]

 • عکس نوشته خواهرم دنیامه + متن در مورد دوستن داشتن خواهر

  دنیای خواهرانه دنیای سحر انگیزی است ، ترکیبی از مهر مادرانه ، عشق بی دریغ پدرانه و حمایت برادرانه … این است که وقتی خواهر داشته باشی انگار هم رفیق پایه داری هم برادری که تکیه گاهت باشد هم پدری که موقع سختی حمایتت کند و هم مادری که عاشقانه دوستت داشته باشد. خواهرها یک […]

 • عکس نوشته خواهرانه عاشقانه + متن دوست داشتن آبجی

  دنیای خواهرانه دنیای سحر انگیزی است ، ترکیبی از مهر مادرانه ، عشق بی دریغ پدرانه و حمایت برادرانه … این است که وقتی خواهر داشته باشی انگار هم رفیق پایه داری هم برادری که تکیه گاهت باشد هم پدری که موقع سختی حمایتت کند و هم مادری که عاشقانه دوستت داشته باشد. خواهرها یک […]