برای بستن ESC را بزنید

متن شعر برادر جان از داریوش