اگر از پروفایل ها ی فاز سنگین فلسفی و غم انگیز که پر از دلتنگی و شکست و عشقی و  آه و نفرین به زمین و زمان است خسته شده اید وقتش است یک پروفایل شاد پسرونه رنگی رنگی پر از امید و روحیه و با انرژی مثبت و انگیزشی را انتخاب کنید که هم به خودتان و هم به همه اطرافیان خود نشان دهید که این همه بهتر است به جای این همه غم و غصه و آه و ناله به خودشان وبقیه روحیه بدهند ، شاد باشند و بخندند و بخندانند . وقتی قرار است بهرحال زندگی کنیم چرا آن را فقط به غم و غصه بگذارنیم ؟

عکس نوشته و عکس پروفایل شاد پسرونه و متن انگیزشی زیبا

عکس نوشته شااد بودن,عکس نوشته شاد بودن جدید,عکس نوشته شااد بودن در زندگی,عکس نوشته شااد بودن دختر,عکس نوشته شاد بودن عاشقانه,عکس نوشته شااد زیستن,عکس نوشته شاد شدن,عکس نوشته درباره شااد بودن،عکس پروفایل شاد پسرانه,عکس پروفایل شاد پسرانه جدید,عکس پروفایل شاد پسرانه خاص,عکس پروفایل شاد پسرانه نوشته,عکس پروفایل شاد پسرانه شیک,عکس پروفایل پسرانه شاد جدید,عکس پروفایل شاد پسرونه خاص,عکس پروفایل بدون متن شاد پسرانه

1585303851157 1

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند
بد خط بود
روزگار نتوانست آنها را بخواند

1585303853770 1

آموخته ام…
زندگی همیشه عالی و کامل نیست؛
اما همیشه همانی است که تو میسازی…
پس آن رابه یادماندنی بساز،
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد.

1585303870646 1

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد
خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود
اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

1585303900873 1

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !
همین دوست داشـتن هاست
خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !
همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

1585303943023 1585303946770

خوشبختی و آرامش بر سه پایه استوار است!
فراموش کردن تلخی هاي دیروز
غنیمت شـماردن شـیرینی هاي امروز !
امیدواری به فرصت هاي فردا .

1585303948541 1585303951475 1585303953586 1585303955938 1585303958096 1585303960197 1585303967069 1585303968558 1585303971435 1585303972934 1585303975412

منبع : بزرگترین سایت عکس نوشته سایت پروفایل پیکچر profilepicture.ir